Waarom verantwoord?

✔ Certificatie en keurmerken ter ondersteuning...

GroenWerkXL is gecertificeerd voor GROENVOORZIENING. De normen en eisen zijn afgestemd op Groenvoorzieners die in de zakelijke markt actief zijn voor gemeenten, overheid en bedrijfsleven.

► Groenkeur Groenvoorziening

Groenkeur is hét kwaliteitskeurmerk dat staat voor vakmanschap en professionaliteit. Het is aanvullend op ISO 9001 en VCA** en is specifiek gericht op de groene sector.

GroenWerkXL is gecertificeerd voor Groenvoorziening. De normen en eisen zijn afgestemd op Groenvoorzieners die in de zakelijke markt actief zijn voor gemeenten, overheid en bedrijfsleven.

► ISO 9001

De ISO normering is een internationaal erkende kwaliteitsnorm die wordt toegekend door de International Organization for Standardization. Voor onze opdrachtgevers en medewerkers is het ISO 9001-certificaat de bevestiging dat de kwaliteit van onze dienstverlening van een hoog, internationaal erkend, niveau is.
De normen en eisen zijn er op gericht dat GroenWerkXL:

► VCA**

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld. Met VCA** heeft GroenWerkXL als hoofdaannemer een VGM beheersysteem dat voldoet aan alle wetgeving uit de ARBO-wet ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. Uiteraard kunnen wij met dit certificaat ook als onderaannemer werken.

► PSO trede 3 (Prestatieladder Sociaal Ondernemen)

De PSO-erkenning geeft aan dat GroenWerkXL meer dan gemiddeld bijdraagt aan duurzame werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie met veel aandacht voor training en opleiding, passend werk en volledige integratie binnen de organisatie.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen meet de sociale bijdrage van bedrijven en organisaties en maakt deze zichtbaar. De Prestatieladder omvat 4 niveaus, van aspirant-status tot het niveau van koploper op trede 3.
GroenWerkXL heeft de erkenning gekregen voor trede drie, de hoogste trede en is daarmee aantoonbaar een van de koplopers in Nederland op het gebied van Socialer Ondernemen.

 

partners Sociaal ondernemen contact successstories